Főoldal
Magyar Táplálkozástudományi Társaság

letöltés


Útmutató az absztrakt összeállításához
 
 
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság a Vándorgyűlés Tudományos Bizottságának véleményezése alapján az előadások és poszterek összefoglalóit konferencia-kötetként ISBN számmal megjelenteti a Társaság honlapján.
Kérjük a tisztelt szerzőket, hogy az összefoglalókat az alábbi szempontok szerint állítsák össze, és kizárólag elektronikus úton küldjék be a vandorgyules@mttt.hu. email címére. Az ettől eltérően beküldött összefoglalók megjelentetésére nincs lehetőség.
Kérjük, hibátlan szöveget adjon meg, mivel pontosan ez a szöveg fog megjelenni.
 
Formai előírások:
Cím: nyomtatott nagybetű, nem vastag, balra igazítva.
Alatta, sorkihagyás nélkül, új sorokban következik:
Szerző(k): vastag kisbetű, a keresztnév is kiírandó, balra igazítva.
Munkahely: az intézet(ek), intézmény(ek) nevei magyarul, normál karakterrel, balra igazítva. Több munkahely esetén a szerző neve után, illetve az intézet neve előtt számmal jelölt a hovatartozás (nem indexáltan), az egyes munkahelyek új sorban.
 
Az összefoglaló szövege: egy sor kihagyása után következik sorkizárt bekezdésekben.
Kérjük Arial betűtípust, 12-es betűnagyságot, szimpla sorközt, sorkizárt igazítást használni.
Az összefoglalás tagolása: kérdésfelvetés vagy cél, módszer, eredmények, összefoglalás vagy következtetés sorkihagyás nélkül. A bekezdések megnevezése (ha van) dőlt betűvel.
Táblázat, ábra és irodalmi hivatkozás nem adható meg az összefoglalóban.
Az összefoglaló teljes terjedelme legfeljebb 1 oldal legyen.
 
CímCímCímCímCímCímCímCímCímCím
Szerző1,Szerző2,Szerző3,Szerző1
1Munkahely
2Munkahely
3Munkahely
 
KérdésfelvetésvagyCélkitűzés:
Módszer:
Eredmények:
Összefoglalás:
Következtetés: