Főoldal
Magyar Táplálkozástudományi Társaság

Alapszabály

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság alapszabálya, valamint az 1997. évi CLVI. - a Közhasznú szervezetekről szóló - törvény kimondja:

19 § (1)
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni

19 § (2)
A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik

19 § (3)
A közhasznúsági jelentés tartalmazza
a) számviteli beszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a célszerinti juttatások kimutatását
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

19 § (4)
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

Az éves beszámolók a fenti szempontok figyelembe vételével készültek. 

2013.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság  2010. évi
pénzügyi beszámolója

2010.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság  2010. évi 
mérlege 
pénzügyi beszámolója 
közhasznúsági jelentése

2009.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2009. évi
mérlege
pénzügyi beszámolója
közhasznúsági jelentése2008.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2008. évi
mérlege
pénzügyi beszámolója
közhasznúsági jelentése


2007

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2007. évi
mérlege
pénzügyi beszámolója
közhasznúsági jelentése

2006

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2006. évi
mérlege
pénzügyi beszámolója
közhasznúsági jelentése

2005

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2005. évi
mérlege
pénzügyi beszámolója
közhasznúsági jelentése